transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arms exports to Sri Lanka - global pretence, local costs

Författare och institution:
Camilla Orjuela (Institutionen för globala studier, freds- och utvecklingsforskning)
Publicerad i:
New Routes: A Journal of Peace Research and Action, 15 ( 3 ) s. 15-18
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
125857
Posten skapad:
2010-09-09 10:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007