transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intraoperatively salvaged blood during hiparthoplasty.Comparison between heparin coated and non-heparin coated autotransfusion systems regarding inflammatory mediators.

Författare och institution:
Anders Bengtsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Andreas Kvarnström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Maria Tylman-Mikiewicz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
XVII th Regional Congress Europe, International Society of blood transfusion, Madrid, Spain,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Immunologi inom det medicinska området ->
Klinisk immunologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap ->
Övrig annan medicin och hälsovetenskap ->
Transfusionsmedicin
Postens nummer:
125851
Posten skapad:
2010-09-09 09:49
Posten ändrad:
2011-05-24 13:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007