transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of 'Relativism and Monadic Truth'

Författare och institution:
Dag Westerståhl (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Alexander Almér (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Linguistics and Philosophy, 33 ( 1 ) s. 37-50
ISSN:
0165-0157
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This is review article of Herman Cappelen and John Hawthorne's book Relativism and Monadic Truth (Oxford University Press, 2009)
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
relativism, truth, proposition
Ytterligare information:
DOI 10.1007/s10988-010-9071-4
Postens nummer:
125831
Posten skapad:
2010-09-08 18:48
Posten ändrad:
2011-06-16 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007