transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sweden

Författare och institution:
Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Franklin, M., Mackie, T. Valen H. m fl (reprinted and partly revised edition): Electoral Change ,
ISBN:
9780955820311
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
ECPR Press Classics
Förlagsort:
ECPR
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
125794
Posten skapad:
2010-09-07 16:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007