transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Social and Political Marginalization i Hard Times

Författare och institution:
Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
SSRN Abstract Database Search Results APSA 2010 Washington, D.C. Meeting ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
125775
Posten skapad:
2010-09-07 15:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007