transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

English Deverbal Adjectives : their identification and use in a corpus of modern written English

Författare och institution:
Arne Gleby (Engelska institutionen)
ISBN:
LIBRIS-ID:8803801
Antal sidor:
328
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-12-07
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Lilla hörsalen Humanisten Renströmsg 6 kl. 10.15
Opponent:
Professor Gunnel Melchers
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15722
Postens nummer:
125761
Posten skapad:
2010-09-07 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007