transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förorten, unga män och identitet

Författare och institution:
Nils Hammarén (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Tema sexualiteter - ungdomsmottagningskonferens,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
Postens nummer:
125745
Posten skapad:
2010-09-07 09:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007