transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Landskap – visuella och rumsliga relationer i Falbygdens neolitikum

Författare och institution:
Tony Axelsson (Institutionen för historiska studier)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
GOTARC. Series B, Gothenburg archaelogical Theses, ISSN 0282-6860; nr 53
ISBN:
978- 91-85245-44-5
Antal sidor:
341
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Datum för examination:
2010-10-02
Tidpunkt för examination:
13.00
Lokal:
Lördagen den 2 oktober 2010, kl 13.00, Lilla hörsalen Humanisten, Renströmsgatan 6.
Opponent:
Karl-Johan Lindholm, Uppsala universitet
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Nyckelord:
Archaeology, Passage graves, Falbygden, Megalithic tombs, Visuality, GIS, Neolithic, Society, Landscape
Ytterligare information:
Ingår i serien: Coast to coast-book nr 19, ISSN:1404-1251
Postens nummer:
125697
Posten skapad:
2010-09-06 13:18
Posten ändrad:
2010-11-09 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007