transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Creating Difference in Cuba's Dual Economy

Författare och institution:
Maria Padrón Hernández (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
"Crisis and Imagination" 11th EASA Biennial Conference, 24-27th August 2010, Maynooth, Ireland ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Postens nummer:
125671
Posten skapad:
2010-09-06 09:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007