transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Happiness, ethics, and politics: Introduction, history and conceptual framework

Författare och institution:
Bengt Brülde (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Krister Bykvist (-)
Publicerad i:
Journal of Happiness Studies, 11 ( 5 ) s. 541-551
ISSN:
1389-4978
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
125654
Posten skapad:
2010-09-05 15:13
Posten ändrad:
2011-06-23 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007