transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Förvaltning och medborgarskap i förändring - etablerad praxis och kritiska perspektiv

Redaktör(er):
Agneta Ranerup (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Katarina Lindblad-Gidlund (-); Anneli Ekelin (-); Eriksén Sara (-)
ISBN:
978-91-44-05562-6
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
E-förvaltning, e-demokrati, Internet, IT
Postens nummer:
125643
Posten skapad:
2010-09-03 14:51
Posten ändrad:
2010-09-03 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007