transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Labelling of Palestinian Camp Refugees: The Case of Dheishe

Författare och institution:
Nina Gren (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Middle East Institute Viewpoints Special Edition: Migration and the Masreq, s. 60-63
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
camp refugees, Palestinian, West Bank, identity, labelling
Postens nummer:
125629
Posten skapad:
2010-09-03 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007