transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cypriots in stone. Limestone sculpture in late Hellenistic and Roman Cyprus

Författare och institution:
Maria Bruun-Lundgren (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
ISBN:
LIBRIS-ID:8429022
Antal sidor:
289
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Datum för examination:
2002-06-08
Tidpunkt för examination:
10.15
Lokal:
Sal T307 Olof Wijksg 6 kl. 10.15
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi,klassisk
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15613
Postens nummer:
125626
Posten skapad:
2010-09-03 11:20
Posten ändrad:
2010-09-03 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007