transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Framing Neighbourhood Safety

Författare och institution:
Ingrid Sahlin (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
ISA XVII World Congress of Sociology, 11–17 July 2010, Gothenburg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
125611
Posten skapad:
2010-09-02 16:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007