transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'A Swiss Cheese which has gone sour' - aspekter på EU:s arbetstidsdirektiv utifrån ett europafackligt perspektiv

Författare och institution:
Kristina Lovén Seldén (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Forskning om Europafrågor nr 22. Redaktörer: Rutger Lindahl & Per Cramér, s. 23-78
ISBN:
978-91-89608-26-7
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Centrum för Europaforskning
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
125575
Posten skapad:
2010-09-02 09:52
Posten ändrad:
2010-09-02 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007