transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Earwitnesses: The effect of type of voice lineup in identification accuracy and the realism in confidence judgments.

Författare och institution:
Elisabeth Zetterholm (-); Farhan Sarwar (-); Carl Martin Allwood (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
In Schötz, S., & G. Ambrazaitis (Eds.), Proceedings from Fonetik 2010, Lund, June 2-4, 2010. The XXIIIth Swedish Phonetics Conference. Working papers 54, 2010. Center for Languages and Literature, Lund University., Working papers 54 s. (pp. 113-118)
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Fonetik
Nyckelord:
earwitnesse, identification accuracy, realism in confidence, calibration
Postens nummer:
125558
Posten skapad:
2010-09-01 18:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007