transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Medicinen som samhällslära

Författare och institution:
Eva Palmblad (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Daidalos förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1990
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
125527
Posten skapad:
2010-09-01 12:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007