transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Utvärderingen av omsorgerna efter stadsdelsnämndsreformen i Göteborg i ett organisationsteoretiskt perspektiv

Författare och institution:
Eva Palmblad (Institutionen för socialt arbete); Bengt Rundblad (Sociologiska institutionen)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Örebro läns landsting, Social och omsorgsförvaltningen
Förlagsort:
Örebro
Publiceringsår:
1993
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
ingår i Människa - Handikapp - Livsvillkor: Rapport från forskningskonferensen Örebro den 24 och 25 mars 1993, s.227-230.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
125524
Posten skapad:
2010-09-01 11:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007