transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den disciplinerade reproduktionen - Abort- och steriliseringspolitikens dolda dagordning

Författare och institution:
Eva Palmblad (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Carlssons bokförlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
125515
Posten skapad:
2010-09-01 11:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007