transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diagnostics and Ideology

Författare och institution:
Eva Palmblad (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Scandinavian Journal of Disability Research, ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
125514
Posten skapad:
2010-09-01 11:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007