transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Diskursanalys i praktiken - samtal, texter, bilder

Redaktör(er):
Mats Börjesson (-); Eva Palmblad (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
978-91-47-08644-3
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Antologi under medverkan av yngre forskare från olika discipliner
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
125503
Posten skapad:
2010-09-01 10:32
Posten ändrad:
2010-09-24 16:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007