transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Grunden i socionomutbildningarna: En genomgång av terminerna ett och två

Författare och institution:
Eva Palmblad (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Samarbetskommitten för socionomutbilningarna
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
125498
Posten skapad:
2010-09-01 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007