transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical, Sociocultural, and Behavioral Factors Associated with Body-Esteem in 16-Year-Old Swedish Boys and Girls

Författare och institution:
Ann Frisén (Psykologiska institutionen); Kristina Holmqvist (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Sex Roles, 63 ( 5 ) s. 373-385
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Body-esteem, Body dissatisfaction, Adoclescents, Gender Differences, Swedish
Postens nummer:
125432
Posten skapad:
2010-08-31 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007