transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Patient-centred care: a Nordic perspective

Författare och institution:
Inga-Lill Johansson (Företagsekonomiska institutionen, Externredovisning och företagsanalys); Lars Norén (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle); Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Publicerad i:
International Journal of Public Sector Management, 23 ( 4 ) s. 325-330
ISSN:
0951-3558
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
125397
Posten skapad:
2010-08-30 13:50
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007