transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En fågelskådares drömmar

Dreams of a bird watcher

Författare och institution:
Helge Malmgren (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Drömmar. En vänbok till Ingemar Nilsson, s. 51-60
ISBN:
978-91-976239-2-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
This essay explains some concepts from mathematical chaos theory. It then argues that dreaming is a creative chaos, and necessary for restructuring our memories. Three authentic dreams are discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
Nyckelord:
Dreaming, chaos theory, memory
Postens nummer:
125343
Posten skapad:
2010-08-27 17:28
Posten ändrad:
2010-11-07 22:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007