transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Spelar klass någon roll?

Författare och institution:
Maria Oskarson (Statsvetenskapliga institutionen); Mattias Bengtsson (Sociologiska institutionen); Tomas Berglund (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Oskarson, Maria, Bengtsson, Mattias och Berglund Tomas (red) En fråga om klass - levnadsförhållanden, livsstil, politik, s. 223-228
ISBN:
978-91-47-09507-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
125316
Posten skapad:
2010-08-27 13:44
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007