transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomars argumentation. Om argumentationstekniker i gruppsamtal

Författare och institution:
Karolina Wirdenäs (Institutionen för svenska språket)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Nordistica Gothoburgensia / Acta Universitatis Gothoburgensis, ISSN 0078-1134; nr 26
ISBN:
91-7346-449-X
Antal sidor:
300
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Datum för examination:
2002-12-14
Tidpunkt för examination:
10.00
Lokal:
Lilla hörsalen Humanisten Renströmsg 6
Opponent:
Professor Caroline Liberg
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Övrig annan humaniora ->
Retorik
Ytterligare information:
http://hdl.handle.net/2077/15730
Postens nummer:
125272
Posten skapad:
2010-08-27 11:01
Posten ändrad:
2010-08-27 11:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007