transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Labour Market Mobility in Nordic Welfare States

Författare och institution:
Tomas Berglund (Sociologiska institutionen); Simo Aho (-); Per Kungshøj Madsen (-); Kristine Nergaard (-); Bengt Furåker (Sociologiska institutionen); Stine Rasmussen (-); Ilkka Virjo (-)
ISBN:
978-92-893-1997-3
Antal sidor:
285
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Nordic Council of ministers: TemaNord 2010: 515
Förlagsort:
Copenhagen
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
125222
Posten skapad:
2010-08-26 11:23
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007