transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Olika sidor av klass

Författare och institution:
Mattias Bengtsson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
En fråga om klass - levnadsförhållanden, livsstil, politik, s. 12-21
ISBN:
978-91-47-09507-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Malmö
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
klassposition, social klass, klassmedvetande
Postens nummer:
125216
Posten skapad:
2010-08-26 11:14
Posten ändrad:
2010-08-27 17:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007