transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trovärdig eller ej? Bedömningar av brottsoffer kan påverkas av arbetsbelastning, förväntningar och känslor

Författare och institution:
Karl Ask (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Brottsofferfondens nyhetsbrev, 2009 ( 3 ) s. 3
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2009
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Tillämpad psykologi
Postens nummer:
125200
Posten skapad:
2010-08-25 19:09
Posten ändrad:
2010-08-25 19:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007