transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Gothic Topography in Scandinavian Horror Fiction

Författare och institution:
Yvonne Leffler (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
The Domination of Fear, s. 43-52
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
gohtic, Scandinavian literature,
Ytterligare information:
ISBN: 978-90-420-3084-8 ed. Mikko Canini
Postens nummer:
125059
Posten skapad:
2010-08-23 16:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007