transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Managing the everyday health puzzle

Författare och institution:
Barbro Johansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Gothenburg Research Institute (GRI)); Eva Ossiansson (Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) & Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring)
Publicerad i:
International Conference in Childhood Studies. The 3rd Finnish Childhood Studies Conference. June 9-12 2010.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
children, food, health
Postens nummer:
125013
Posten skapad:
2010-08-23 11:10
Posten ändrad:
2013-07-04 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007