transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An exploration of commonly observed stylized facts with data from experimental asset markets

Författare och institution:
Michael Kirchler (-); Jürgen Huber (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 388 ( 8 ) s. 1631-1658
ISSN:
0378-4371
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Nyckelord:
speculative prices, financial market, fat tails, information, model, volatility, heteroskedasticity, dynamics, traders, agents
Postens nummer:
124960
Posten skapad:
2010-08-20 13:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007