transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pseudo spin valves based on L1(0) (111)-oriented FePt fixed layers with tilted anisotropy

Författare och institution:
C. L. Zha (-); J. Persson (-); S. Bonetti (-); Y. Y. Fang (-); Johan Åkerman (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
APPLIED PHYSICS LETTERS, 94 ( 16 )
ISSN:
0003-6951
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Annan teknik ->
Teknisk fysik
Nyckelord:
high areal density, films
Postens nummer:
124938
Posten skapad:
2010-08-20 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007