transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Personcentrerad vård - klinikerns comeback. Anamnesen och patientens symtom åter i fokus

Person-centered care--the clinician's comeback. The anamnesis and patient's symptoms in focus again

Författare och institution:
Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC))
Publicerad i:
Läkartidningen, 107 ( 6 ) s. 320-321
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sjukhistorien (anamnesen) har utgjort en fundamental komponent i läkarens arbete som kliniker. Med dagens tekniska medicin spelar patientens känslor och uppfattningar begränsad roll i diagnostik och behandling. Läkarrollen har förändrats, och arbetet har blivit en fokusering kring så kallade tecken (signs). Personcentrerad vård kan innebära en möjlighet för klinikerns återkomst, där läkaren och patienten tillsammans utvecklar behandling.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Chronic Disease/psychology/therapy, Electronic Health Records/standards, Humans, *Patient-Centered Care, Physician's Role, Physician-Patient Relations
Postens nummer:
124929
Posten skapad:
2010-08-20 10:02
Posten ändrad:
2011-11-23 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007