transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Omstrukturering av skolväsendet - politiska beslut och professionell praktik

Författare och institution:
Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik & Centrum för Europaforskning (CERGU) & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Eriksson, I., V. Lindberg, E. Österlind: Uppdrag undervisning - kunskap och lärande, s. 225-242
ISBN:
978-91-44-05196-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
En empirisk studie av relationen mellan profession och organisation i skolans värld. Hur hanterar lärare skolans omstrukturering? Frågan behandlas inom ramen för en internationell studie riktad till 4 400 lärare i Finland, Irland, Spanien och Sverige med en svarsfrekvens om 70 procent. Vi får en bild av en organisation i omvandling parad med professionell stabilitet. Detta diskuteras i termer av professionell habitus.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik ->
Internationell pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Europeiskt forskningssamarbete
Nyckelord:
Profession, utbildning, skolväsende, styrning, habitus
Postens nummer:
124919
Posten skapad:
2010-08-19 18:05
Posten ändrad:
2011-01-17 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007