transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effektiv demokrati

Författare och institution:
David Karlsson (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Folke Johansson (red): Kommunalvalet 2006. Väljare och partier i den stora demokratin., s. 103-118
ISBN:
978-91-633-7201-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
CEFOS och Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
Kommunpolitiker, demokrati, reformer
Postens nummer:
124915
Posten skapad:
2010-08-19 16:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007