transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Severely and persistently mentally ill - A changing group. Ten years after the 1995 Swedish mental health care reform

Författare och institution:
Hans Arvidsson (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY, 63 ( 5 ) s. 355-360
ISSN:
0803-9488
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
camberwell assessment, reliability, illness, need, instrument, validity, people, sweden, gaf
Postens nummer:
124874
Posten skapad:
2010-08-19 12:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007