transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pain during depression and relationship to rejection sensitivity

Författare och institution:
Anna Ehnvall (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); P. B. Mitchell (-); D. Hadzi-Pavlovic (-); G. S. Malhi (-); G. Parker (-)
Publicerad i:
ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA, 119 ( 5 ) s. 375-382
ISSN:
0001-690X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri
Nyckelord:
social support, symptoms, disorders, definition, experience, perception, anxiety, opioids, abuse
Postens nummer:
124871
Posten skapad:
2010-08-19 12:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007