transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lexikografiska aspekter på Internet som källa till informellt språkbruk

Författare och institution:
Håkan Jansson (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3-5 juni 2009, s. 223-237
ISBN:
978-951-44-8143-7
ISSN:
0803-9313
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
Nyckelord:
lexikografi, lexikologi, korpuslingvistik
Postens nummer:
124858
Posten skapad:
2010-08-19 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007