transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kort och gott. Om idiomens språkprov i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009)

Författare och institution:
Ann-Kristin Hult (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3-5 juni 2009, s. 209-222
ISBN:
978-951-44-8143-7
ISSN:
0803-9313
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Våren 2009 utkommer Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (före detta Nationalencyklopedins ordbok, NEO, 1995–1996). Ett av de områden som genomgått en stor och välbehövlig revidering är idiomen (inkl. andra fastare ordförbindelser) (jfr Sköldberg 2006). Urvalet av idiom har setts över och deras placering har strukturerats om. Dessutom har huvudparten av idiomen försetts med språkprov. Dessa har excerperats från olika textkorpusar såsom redaktionens egna konkordanser, allmänt tillgängliga pressmaterial och via sökningar på Google. Språkprov har som funktion att bidra med information om semantiska, syntagmatiska, konnotationella och encyklopediska egenskaper hos ord (Malmgren 1994:109). Detsamma torde gälla för idiom. I föredraget diskuteras arbetet med excerperingen av exempel till idiomen i Svensk ordbok, de principer vi har arbetet efter och de problem som uppstått under arbetets gång. Det har t.ex. varit svårt att finna bra språkprov till idiom som har få belägg (jfr Kjellmer 1996) eller som tillhör fackspråklig terminologi. I de flesta fall har korpusexemplen redigerats och vi har tagit hänsyn till faktorer såsom längd, sanningshalt, förekomst av egennamn m.m. (jfr Lorentzen 2001:205). Längre språkprov är dock svåra att undvika i de fall idiomen är långa i sig eller då innebörden av dem inte framgår utan en klargörande kontext. Uppgiften har varit att utifrån dessa förutsättningar få de redigerade korpusexemplen att behålla sin naturlighet och autentiska karaktär.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
lexikografi, idiom, språkprov
Postens nummer:
124845
Posten skapad:
2010-08-19 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007