transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Upstream Control and Downstream Liberty of Action? Interdependence patterns in global value chains, with examples from producer-driven and buyer-driven industries

Författare och institution:
Inge Ivarsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Claes G. Alvstam (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi)
Publicerad i:
The Review of Market Integration, 2 ( 1 ) s. 43-60
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
124839
Posten skapad:
2010-08-19 10:26
Posten ändrad:
2011-03-29 21:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007