transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Upgrading in Global Value-Chains: A Case Study of Technology-Learning among IKEA-Suppliers in China and South East Asia

Författare och institution:
Inge Ivarsson (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi); Claes G. Alvstam (Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi & Centrum för globalisering och utveckling (GCGD))
Publicerad i:
Journal of Economic Geography, 11 ( 4 ) s. 731-752
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Ekonomisk geografi
Postens nummer:
124833
Posten skapad:
2010-08-19 10:14
Posten ändrad:
2012-08-23 15:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007