transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Affect, risk perception and future optimism after the tsunami disaster

Författare och institution:
Daniel Västfjäll (Psykologiska institutionen); Ellen Peters (-); Paul Slovic (-)
Publicerad i:
JUDGMENT AND DECISION MAKING JOURNAL, 3 ( 1 ) s. 64-72
ISSN:
1930-2975
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
metacognitive experiences, decision-making, core affect, judgments, fluency, mood, construction, information, preference, relevance
Postens nummer:
124807
Posten skapad:
2010-08-18 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007