transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allowing for the opposite - The parents of asthmatic children cooperate by making use of each other's differences

Författare och institution:
Kjell Reichenberg (Institutionen för medicin); Lillemor R-M Hallberg (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY, 13 ( 5 ) s. 659-668
ISSN:
1359-1053
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
therapy, management, gender
Postens nummer:
124806
Posten skapad:
2010-08-18 15:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007