transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The longitudinal and concurrent role of neuroticism for partner relationships

Författare och institution:
Kristiina Möller (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY, 45 ( 1 ) s. 79-83
ISSN:
0036-5564
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
marital satisfaction, personality
Postens nummer:
124799
Posten skapad:
2010-08-18 14:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007