transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Novel Metabolites of Amodiaquine Formed by CYP1A1 and CYP1B1: Structure Elucidation Using Electrochemistry, Mass Spectrometry, and NMR

Författare och institution:
Tove Johansson (Institutionen för kemi); Ulrik Jurva (-); Gunnar Gronberg (-); Lars Weidolf (-); Collen Masimirembwa (-)
Publicerad i:
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION, 37 ( 3 ) s. 571-579
ISSN:
0090-9556
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
Nyckelord:
polycyclic aromatic-hydrocarbons, cytochromes p450 1a1, plasmodium-falciparum, drug-metabolism, sudan-i, rat, expression, carcinogen, liver, identification
Postens nummer:
124787
Posten skapad:
2010-08-18 14:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007