transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Statin induced myotoxicity: The lactone forms are more potent than the acid forms in human skeletal muscle cells in vitro

Författare och institution:
Ine Blankenbery Skottheim (-); Ane Gedde-Dahl (-); Solmaz Hejazifar (Institutionen för medicin); Kjersti Hoel (-); Anders Asbery (-)
Publicerad i:
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, 33 ( 4-5 ) s. 317-325
ISSN:
0928-0987
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap
Nyckelord:
hmg-coa-reductase, induced myopathy, plasma-concentrations, drug-interactions, adverse events, inhibitors, atorvastatin, simvastatin, pravastatin, proliferation
Postens nummer:
124784
Posten skapad:
2010-08-18 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007