transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Allergic rhinitis: more than just a stuffy nose

Författare och institution:
Magnus P. Borres (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
ACTA PAEDIATRICA, 98 ( 7 ) s. 1088-1092
ISSN:
0803-5253
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Pediatrik
Nyckelord:
asthma, rhinoconjunctivitis, consequences, adolescents, impairment, teenagers, children, quality
Postens nummer:
124778
Posten skapad:
2010-08-18 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007