transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Variation in levels of reactive oxygen species is explained by maternal identity, sex and body-size-corrected clutch size in a lizard

Författare och institution:
Mats Olsson (-); Mark Wilson (-); Tobias Uller (-); Beth Mott (-); Caroline Isaksson (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
NATURWISSENSCHAFTEN, 96 ( 1 ) s. 25-29
ISSN:
0028-1042
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
Nyckelord:
oxidative stress, mitochondrial, damage, genes
Postens nummer:
124759
Posten skapad:
2010-08-18 13:25
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007